Mesafeli Satış Sözleşmesi

11 Haziran 2020 Versiyon 20-01

Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi, Caddebostan Mah. Bağdat Cad. Ak Apt. No:270/D.21 Kadıköy-İstanbul adresinde faaliyet gösteren Cihangir Yoga Hizmetleri ve Ürünleri Yayımcılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Cihangir Yoga”) ile Cihangir Yoga hizmetlerini www.cihangiryoga.com web sitesinden satın almak üzere Üye Kayıt Formu’nu dolduran gerçek ve/veya tüzel kişiler (“Üye”) arasında aşağıda yer alan şartlarda geçerli ve bağlayıcıdır.

Üye, burada tanımlandığı şekli ile Sözleşme ve eklerini okuduğunu ve anladığını kabul beyan ve taahhüt eder.

1. TANIMLAR

Duyuru: Cihangir Yoga tarafından www.cihangiryoga.com internet sitesinde zaman zaman Üye(ler)’i bilgilendirmek amacı ile yapılan ve duyuru anında geçerlilik kazanan bildirimlerdir.

Erişim Araçları: www.cihangiryoga.com adresine erişim sağlayan Üye numarası, Üye adı, şifresi ve yetki kodu gibi yalnızca Üye’nin bilgisinde olan bilgilerdir.

Üye: www.cihangiryoga.com internet sitesine giren, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ni, Güvenlik ve Gizlilik, Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi'ni, Hizmet Sözleşmesi ve bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylayan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Mevzuat: Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun, Meafeli Satış Sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu

Sistem: Cihangir Yoga internet sitesine ait ve kullanılmakta olan yazılımlarıdır.

Site: www.cihangiryoga.com internet sitesidir. Site, Cihangir Yoga’nın ve sunmuş olduğu hizmetlerin detayının verildiği bir elektronik ortamdır.

Taraf: Ayrı ayrı Üye veya Cihangir Yoga anlamındadır.

Taraflar: Birlikte Üye ve Cihangir Yoga anlamındadır.

Hizmet: Bu Sözleşme ve ekleri kapsamında Kullanıcı tarafından Site vasıtası ile ödemesi yapılarak talep edilen hizmetlerdir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusunu; ilgili Mevzuat kapsamında Üye’nin, Site’den vermiş olduğu ve ödemesini yapmış olduğu Hizmet’ in Cihangir Yoga tarafından Üye’ ye sunulması ve söz konusu işleme ilişkin Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülükleri oluşturur.

3. SATINALMA VE TESLİM

Üye tarafından, Hizmet’ in verileceği yer ve saate dikkat edilmesi yine Üye'nin sorumluluğundadır. Katılım gösterilmemesi nedeni ile Cihangir Yoga tarafından iade kabul edilmeyecektir. Kampanyalı satışlarda, Hizmet kampanya süresi ile sınırlıdır.

4. BEYAN VE TAAHHÜTLER

Üye, Site’de yer alan Aydınlatma Metni, Güvenlik ve Gizlilik, Kullanım Koşulları ve Hizmet Sözleşmesi’ni okuduğunu ve kabul ettiğini, Üye Kayıt Formu’nda yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, herhangi bir sorusu olması halinde doğrudan Site’de yer alan “İletişim” başlığı altında yer alan adres, telefon numarası ve elektronik posta adresinden Cihangir Yoga ile iletişime geçebilecektir. Üye, satın almış olduğu hizmet ile ilgili olarak, stüdyoda katılacağı derslerin Cihangir Yoga tarafından Online ortamda Canlı yayınlanacağını kabul eder.  Üye, stüdyoda gerçekleşen her türlü etkinlik esnasında ses ve görüntüsünün alınabileceği, söz konusu ses ve görüntülerinin sosyal medya, web sitesi, youtube ve televizyon kanalları da dahil olmak üzere dijital ortamlarda kullanılabileceği, Cihangir Yoga tarafından söz konusu ses ve görüntü kaydının işlenebileceği ve 3. Kişiler ile paylaşılabileceğini yürürlükte bulunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca onay verdiğini, bu konuda herhangi bir maddi ya da manevi bir hak talebi olmadığını kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

5. CAYMA HAKKI

Üye, Tüketici Mevzuatı uyarınca, işbu Sözleşme’nin onaylanarak, üyeliğin başladığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma bildirimini Cihanigr Yoga’ ya, Site’nin iletişim bölümünde belirtilen adresine kimlik ibrazı ile yapacağı yazılı bir bildirim yoluyla bildirmek kaydıyla Sözleşme’den cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkına haizdir. Bu durumda söz konusu üyelik ücreti 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın Üye’ye iade edilecektir. 14 (ondört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (ondört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve Üye’nin Hizmet’i/stüdyoyu kullanması halinde bu durum 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili hizmeti/stüdyoyu kullanması ile birlikte ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.

6. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Üye’nin Hizmet’i satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'un 68'nci maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

7. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Üye’nin kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini kart sahibinden talep edebilir ve her koşulda kart sahibinin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, kart sahibinin borcu gecikmeli ifasından dolayı Cihangir Yoga’nın uğradığı zarar ve ziyandan Üye sorumlu olacaktır.

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1. Bu Sözleşme Üye tarafından Hizmet alınması ile yürürlüğe girecektir.

8.2. Üye, bu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini 3. gerçek ve tüzel kişilere devir edemez.

8.3. Uyuşmazlık halinde Cihangir Yoga defter ve kayıtları ile Site log kayıtları kesin delil oluşturacaktır.

8.4. Bu Sözleşme dolayısı ile doğabilecek tüm vergi resim ve harçlar ilgili Taraf’ın kanuni yükümlülüğü uyarınca ödenecek olup damga vergisi doğması halinde Üye tarafından ödenecektir.

8.5. Cihangir Yoga, satın alınan üyelik hizmetini stüdyo yerine online ortamda verme hakkını saklı tutar.

8.6. Bu Sözleşme kapsamında yapılacak değişiklikler Site’nin “Duyurular” bölümünde ilan edilmesi ile yürürlüğe girer. Cihangir Yoga önceden bildirimde bulunmaksızın Sözleşme hükümlerini tadil edebilir. Üye’nin üye kayıt formunda belirttiği adresinin güncellenmemesi halinde Üye tarafından belirtilecek adrese yapılacak tebligatlar geçerli kabul edilecektir.

8.7. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz olması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.