Cihangir Yoga Sessions

Would you like to know more about our sessions for different levels?

CY İleri / CY Advanced

Cihangir Yoga İleriCihangir Yoga İleri seansları, pratiğinizi Cihangir Yoga 2 ve Cihangir Yoga 3 seanslarındaki duruşlarla birleştirerek daha derin bir seviyeye taşır.

Cihangir Yoga İleri seanslarında serilemeler biraz daha uzundur ve daha karmaşık duruşları, çeşitlemeleri ve serileri araştırır. Bu seanslarda nefes ve meditasyon pratiklerini geliştirmeye devam edersiniz.

Düz kollarla geriye eğilme ve duvarda kendi başınıza el duruşu yapabiliyorsanız bu pratiklere katılabilirsiniz.

Güvenli bir pratik için gerekli beceriyi kazanmış olmanız açısından Cihangir Yoga İleri seanslarına katılmadan önce, en az 1 yıl düzenli olarak yoga yapıyor olmanız ve en az 6 ay Cihangir Yoga 3 seanslarına katılmış olmanız gerekmektedir.

Cihangir Yoga İleri öğrencileri matın üstünde ve dışında pratiklerini daha da güçlendirmeleri için Cihangir Yoga 1, 2 ve 3 seanslarına da devam etmelidir.

 

Cihangir Yoga Advanced

CY Advanced sessions, takes the practice to a deeper level by combing poses primarily from CY 2 and CY 3 sessions.

In CY Advanced sessions sequences can be slightly longer and will explore more advanced poses and pose variations.

In CY Advanced, you will continue to expand your breath and meditation practices.
You are welcome to these sessions if you can do a backbend with straight arms and kick up to a handstand against the wall on your own.

Before attending CY Advanced sessions, you should have been practicing regularly for a
minimum of 1 year with a minimum of 6 months of CY 3 sessions, to ensure that you have the skills necessary to practice safely.

CY Advanced students should continue to attend CY 1, 2 and 3 sessions as a way to continue to refine their practice both on and off the mat.

CY İleri / Advanced

Cihangir Yoga İleri
Cihangir Yoga İleri seansları, pratiğinizi Cihangir Yoga 2 ve Cihangir Yoga 3 seanslarındaki duruşlarla birleştirerek daha derin bir seviyeye taşır.
Cihangir Yoga İleri seanslarında serilemeler biraz daha uzundur ve daha karmaşık duruşları, çeşitlemeleri ve serileri araştırır. Bu seanslarda nefes ve meditasyon pratiklerini geliştirmeye devam edersiniz.

Düz kollarla geriye eğilme ve duvarda kendi başınıza el duruşu yapabiliyorsanız bu pratiklere katılabilirsiniz.

Güvenli bir pratik için gerekli beceriyi kazanmış olmanız açısından Cihangir Yoga İleri seanslarına katılmadan önce, en az 1 yıl düzenli olarak yoga yapıyor olmanız ve en az 6 ay Cihangir Yoga 3 seanslarına katılmış olmanız gerekmektedir.

Cihangir Yoga İleri öğrencileri matın üstünde ve dışında pratiklerini daha da güçlendirmeleri için Cihangir Yoga 1, 2 ve 3 seanslarına da devam etmelidir.

Cihangir Yoga Advanced

CY Advanced sessions, takes the practice to a deeper level by combing poses primarily from CY 2 and CY 3 sessions.

In CY Advanced sessions sequences can be slightly longer and will explore more advanced poses and pose variations.

In CY Advanced, you will continue to expand your breath and meditation practices.
You are welcome to these sessions if you can do a backbend with straight arms and kick up to a handstand against the wall on your own.

Before attending CY Advanced sessions, you should have been practicing regularly for a
minimum of 1 year with a minimum of 6 months of CY 3 sessions, to ensure that you have the skills necessary to practice safely.

CY Advanced students should continue to attend CY 1, 2 and 3 sessions as a way to continue to refine their practice both on and off the mat.

Büyük, Dengeli Arkaya Eğilmeler / Bigger, Balanced Backbends

Daha Büyük ve Dengeli Arkaya Eğilmeler

Bir poza veya en azından poz gibi gözüken hareketlere kısayoldan girmenin birden fazla yolu vardır; ancak burada biz estetikten çok bütünlüğe odaklanacağız. Arkaya eğilmeler eğer bilinçli bir şekilde yapılırsa, sayısız faydaya sahiptir; ancak “şekle odaklanmanın” pek az arzu edilen sonucu bulunmaktadır. Burada, kontrollü bir vinyasa uygulaması aracılığıyla özellikle üzerinde duracağımız konular şunlar olacak: Arkayaeğilmelerinizde dengeyi bulmak, tekniği ilerletmek, kuvvet geliştirmek ve rahatlık bulmak. Bir yandan aşırı gevşek kısımlarınızı güçlendirirken, diğer yandan da aşırı sıkışmışkısımlarınızı açacağız. Dansçılar, tekerlek, kobra, geriye düşmeler, yay ve daha başka bir cok poz.

Bigger, Balanced Backbends
There are plenty of ways to shortcut your way into a pose, or at least something that looks like the pose on quick inspection, but here we’ll be focusing on integrity over aesthetics. Backbends have countless benefits, if done mindfully, but have lots of less-than-desirable outcomes if you are ‘chasing the shape’. Here, through a controlled vinyasa practice, we’ll be especially looking at; finding evenness, enhancing technique, building strength and finding comfort, in your backbends. We’ll strengthen your over- loose bits and open your over-tight bits. We’ll explore dancers, wheel, cobra, drop backs, bow and plenty more.

Kalbe Giden Patika / Path to the Heart

Bir sürü patikayla karşılaşırız yaşam denilen yolculukta, bazıları kalbe gider bazıları dikenli çalılıklara.
Belirsizliğin her adımımızda kendini gösterdiği içinde bulunduğumuz Pandemi döneminde, kendimizi ve hayatımızı daha sadeye, basite, içten olana dönüştürmeye adeta mecbur hissederken, nasıl ayırd ederiz kalbe giden bir patikayı, çalılıklara varan bir çıkmaz yoldan?

Çok sevilen yoga uzmanı Şeyma Özcan Laleli bu sorunun cevabını aramak için ''Kalbe Giden Patika'' vinyasa akış dersine davet ediyor sizleri. Kalp merkezini uyaran, timüs bezini aktive ederek içimizdeki iyimserliği açığa çıkaran arkaya eğilmelerle bezeli bir akışla, yaşamı olduğu gibi kucaklamaya, 'an'ın içinde ortaya çıkan hislere ve duyumsamalara evet diyerek, bu bedende nefes alıp veriyor, yaşıyor olmanın tadını çıkarmaya bir alan açmaya niyetleniyor.

Kalbimizi bir organ olmanın ötesinde, mucizevi bir algılama & hissetme merkezi olarak gören Şeyma Özcan Laleli, eğer dikkatimizi nazikçe bedenimize ve nefesimizin dalga gibi varlığına odaklarsak, zihnimizin yarattığı kaygı girdabından özgürleşmeye, daha cesur, daha kalpten seçimler yapabilecek içgörüyü bulmaya dair bir adım atacağımızı ve her dönüşümün küçük adımlarla başladığını söylüyor.

75 Dakika sürecek 'Kalbe Giden Patika'' seansı, Mindfulness meditasyonun 5 duyu organımızla algıladıklarımıza dikkat etmeyi içeren oryantasyon bölümüyle başlayacak, ezber bozan, yaratıcı bir vinyasa akışıyla devam edecek ve Şeyma hocamızın ukulelesi ve yumuşak sesiyle hayat bulan ''kalp mantrasıı''yla' lezzetlenen bir şavasanayla son bulacak.

Uygulana her seviyeye açık, gelin kalbe giden patikayı beraber keşfedelim!

CY İleri / Advanced Live

Cihangir Yoga İleri
Cihangir Yoga İleri seansları, pratiğinizi Cihangir Yoga 2 ve Cihangir Yoga 3 seanslarındaki duruşlarla birleştirerek daha derin bir seviyeye taşır.
Cihangir Yoga İleri seanslarında serilemeler biraz daha uzundur ve daha karmaşık duruşları, çeşitlemeleri ve serileri araştırır. Bu seanslarda nefes ve meditasyon pratiklerini geliştirmeye devam edersiniz.

Düz kollarla geriye eğilme ve duvarda kendi başınıza el duruşu yapabiliyorsanız bu pratiklere katılabilirsiniz.

Güvenli bir pratik için gerekli beceriyi kazanmış olmanız açısından Cihangir Yoga İleri seanslarına katılmadan önce, en az 1 yıl düzenli olarak yoga yapıyor olmanız ve en az 6 ay Cihangir Yoga 3 seanslarına katılmış olmanız gerekmektedir.

Cihangir Yoga İleri öğrencileri matın üstünde ve dışında pratiklerini daha da güçlendirmeleri için Cihangir Yoga 1, 2 ve 3 seanslarına da devam etmelidir.

Cihangir Yoga Advanced

CY Advanced sessions, takes the practice to a deeper level by combing poses primarily from CY 2 and CY 3 sessions.

In CY Advanced sessions sequences can be slightly longer and will explore more advanced poses and pose variations.

In CY Advanced, you will continue to expand your breath and meditation practices.
You are welcome to these sessions if you can do a backbend with straight arms and kick up to a handstand against the wall on your own.

Before attending CY Advanced sessions, you should have been practicing regularly for a
minimum of 1 year with a minimum of 6 months of CY 3 sessions, to ensure that you have the skills necessary to practice safely.

CY Advanced students should continue to attend CY 1, 2 and 3 sessions as a way to continue to refine their practice both on and off the mat.