Cihangir Yoga Seansları

Her seviyeye hitap eden seanslarımızı daha yakından tanımak ister misiniz?

CY İleri / CY Advanced

Cihangir Yoga İleriCihangir Yoga İleri seansları, pratiğinizi Cihangir Yoga 2 ve Cihangir Yoga 3 seanslarındaki duruşlarla birleştirerek daha derin bir seviyeye taşır.

Cihangir Yoga İleri seanslarında serilemeler biraz daha uzundur ve daha karmaşık duruşları, çeşitlemeleri ve serileri araştırır. Bu seanslarda nefes ve meditasyon pratiklerini geliştirmeye devam edersiniz.

Düz kollarla geriye eğilme ve duvarda kendi başınıza el duruşu yapabiliyorsanız bu pratiklere katılabilirsiniz.

Güvenli bir pratik için gerekli beceriyi kazanmış olmanız açısından Cihangir Yoga İleri seanslarına katılmadan önce, en az 1 yıl düzenli olarak yoga yapıyor olmanız ve en az 6 ay Cihangir Yoga 3 seanslarına katılmış olmanız gerekmektedir.

Cihangir Yoga İleri öğrencileri matın üstünde ve dışında pratiklerini daha da güçlendirmeleri için Cihangir Yoga 1, 2 ve 3 seanslarına da devam etmelidir.

 

Cihangir Yoga Advanced

CY Advanced sessions, takes the practice to a deeper level by combing poses primarily from CY 2 and CY 3 sessions.

In CY Advanced sessions sequences can be slightly longer and will explore more advanced poses and pose variations.

In CY Advanced, you will continue to expand your breath and meditation practices.
You are welcome to these sessions if you can do a backbend with straight arms and kick up to a handstand against the wall on your own.

Before attending CY Advanced sessions, you should have been practicing regularly for a
minimum of 1 year with a minimum of 6 months of CY 3 sessions, to ensure that you have the skills necessary to practice safely.

CY Advanced students should continue to attend CY 1, 2 and 3 sessions as a way to continue to refine their practice both on and off the mat.

CY İleri / Advanced

Cihangir Yoga İleri
Cihangir Yoga İleri seansları, pratiğinizi Cihangir Yoga 2 ve Cihangir Yoga 3 seanslarındaki duruşlarla birleştirerek daha derin bir seviyeye taşır.
Cihangir Yoga İleri seanslarında serilemeler biraz daha uzundur ve daha karmaşık duruşları, çeşitlemeleri ve serileri araştırır. Bu seanslarda nefes ve meditasyon pratiklerini geliştirmeye devam edersiniz.

Düz kollarla geriye eğilme ve duvarda kendi başınıza el duruşu yapabiliyorsanız bu pratiklere katılabilirsiniz.

Güvenli bir pratik için gerekli beceriyi kazanmış olmanız açısından Cihangir Yoga İleri seanslarına katılmadan önce, en az 1 yıl düzenli olarak yoga yapıyor olmanız ve en az 6 ay Cihangir Yoga 3 seanslarına katılmış olmanız gerekmektedir.

Cihangir Yoga İleri öğrencileri matın üstünde ve dışında pratiklerini daha da güçlendirmeleri için Cihangir Yoga 1, 2 ve 3 seanslarına da devam etmelidir.

Cihangir Yoga Advanced

CY Advanced sessions, takes the practice to a deeper level by combing poses primarily from CY 2 and CY 3 sessions.

In CY Advanced sessions sequences can be slightly longer and will explore more advanced poses and pose variations.

In CY Advanced, you will continue to expand your breath and meditation practices.
You are welcome to these sessions if you can do a backbend with straight arms and kick up to a handstand against the wall on your own.

Before attending CY Advanced sessions, you should have been practicing regularly for a
minimum of 1 year with a minimum of 6 months of CY 3 sessions, to ensure that you have the skills necessary to practice safely.

CY Advanced students should continue to attend CY 1, 2 and 3 sessions as a way to continue to refine their practice both on and off the mat.

Büyük, Dengeli Arkaya Eğilmeler / Bigger, Balanced Backbends

Daha Büyük ve Dengeli Arkaya Eğilmeler

Bir poza veya en azından poz gibi gözüken hareketlere kısayoldan girmenin birden fazla yolu vardır; ancak burada biz estetikten çok bütünlüğe odaklanacağız. Arkaya eğilmeler eğer bilinçli bir şekilde yapılırsa, sayısız faydaya sahiptir; ancak “şekle odaklanmanın” pek az arzu edilen sonucu bulunmaktadır. Burada, kontrollü bir vinyasa uygulaması aracılığıyla özellikle üzerinde duracağımız konular şunlar olacak: Arkayaeğilmelerinizde dengeyi bulmak, tekniği ilerletmek, kuvvet geliştirmek ve rahatlık bulmak. Bir yandan aşırı gevşek kısımlarınızı güçlendirirken, diğer yandan da aşırı sıkışmışkısımlarınızı açacağız. Dansçılar, tekerlek, kobra, geriye düşmeler, yay ve daha başka bir cok poz.

Bigger, Balanced Backbends
There are plenty of ways to shortcut your way into a pose, or at least something that looks like the pose on quick inspection, but here we’ll be focusing on integrity over aesthetics. Backbends have countless benefits, if done mindfully, but have lots of less-than-desirable outcomes if you are ‘chasing the shape’. Here, through a controlled vinyasa practice, we’ll be especially looking at; finding evenness, enhancing technique, building strength and finding comfort, in your backbends. We’ll strengthen your over- loose bits and open your over-tight bits. We’ll explore dancers, wheel, cobra, drop backs, bow and plenty more.

Kalbe Giden Patika / Path to the Heart

Bir sürü patikayla karşılaşırız yaşam denilen yolculukta, bazıları kalbe gider bazıları dikenli çalılıklara.
Belirsizliğin her adımımızda kendini gösterdiği içinde bulunduğumuz Pandemi döneminde, kendimizi ve hayatımızı daha sadeye, basite, içten olana dönüştürmeye adeta mecbur hissederken, nasıl ayırd ederiz kalbe giden bir patikayı, çalılıklara varan bir çıkmaz yoldan?

Çok sevilen yoga uzmanı Şeyma Özcan Laleli bu sorunun cevabını aramak için ''Kalbe Giden Patika'' vinyasa akış dersine davet ediyor sizleri. Kalp merkezini uyaran, timüs bezini aktive ederek içimizdeki iyimserliği açığa çıkaran arkaya eğilmelerle bezeli bir akışla, yaşamı olduğu gibi kucaklamaya, 'an'ın içinde ortaya çıkan hislere ve duyumsamalara evet diyerek, bu bedende nefes alıp veriyor, yaşıyor olmanın tadını çıkarmaya bir alan açmaya niyetleniyor.

Kalbimizi bir organ olmanın ötesinde, mucizevi bir algılama & hissetme merkezi olarak gören Şeyma Özcan Laleli, eğer dikkatimizi nazikçe bedenimize ve nefesimizin dalga gibi varlığına odaklarsak, zihnimizin yarattığı kaygı girdabından özgürleşmeye, daha cesur, daha kalpten seçimler yapabilecek içgörüyü bulmaya dair bir adım atacağımızı ve her dönüşümün küçük adımlarla başladığını söylüyor.

75 Dakika sürecek 'Kalbe Giden Patika'' seansı, Mindfulness meditasyonun 5 duyu organımızla algıladıklarımıza dikkat etmeyi içeren oryantasyon bölümüyle başlayacak, ezber bozan, yaratıcı bir vinyasa akışıyla devam edecek ve Şeyma hocamızın ukulelesi ve yumuşak sesiyle hayat bulan ''kalp mantrasıı''yla' lezzetlenen bir şavasanayla son bulacak.

Uygulana her seviyeye açık, gelin kalbe giden patikayı beraber keşfedelim!

CY İleri / Advanced Live

Cihangir Yoga İleri
Cihangir Yoga İleri seansları, pratiğinizi Cihangir Yoga 2 ve Cihangir Yoga 3 seanslarındaki duruşlarla birleştirerek daha derin bir seviyeye taşır.
Cihangir Yoga İleri seanslarında serilemeler biraz daha uzundur ve daha karmaşık duruşları, çeşitlemeleri ve serileri araştırır. Bu seanslarda nefes ve meditasyon pratiklerini geliştirmeye devam edersiniz.

Düz kollarla geriye eğilme ve duvarda kendi başınıza el duruşu yapabiliyorsanız bu pratiklere katılabilirsiniz.

Güvenli bir pratik için gerekli beceriyi kazanmış olmanız açısından Cihangir Yoga İleri seanslarına katılmadan önce, en az 1 yıl düzenli olarak yoga yapıyor olmanız ve en az 6 ay Cihangir Yoga 3 seanslarına katılmış olmanız gerekmektedir.

Cihangir Yoga İleri öğrencileri matın üstünde ve dışında pratiklerini daha da güçlendirmeleri için Cihangir Yoga 1, 2 ve 3 seanslarına da devam etmelidir.

Cihangir Yoga Advanced

CY Advanced sessions, takes the practice to a deeper level by combing poses primarily from CY 2 and CY 3 sessions.

In CY Advanced sessions sequences can be slightly longer and will explore more advanced poses and pose variations.

In CY Advanced, you will continue to expand your breath and meditation practices.
You are welcome to these sessions if you can do a backbend with straight arms and kick up to a handstand against the wall on your own.

Before attending CY Advanced sessions, you should have been practicing regularly for a
minimum of 1 year with a minimum of 6 months of CY 3 sessions, to ensure that you have the skills necessary to practice safely.

CY Advanced students should continue to attend CY 1, 2 and 3 sessions as a way to continue to refine their practice both on and off the mat.

Gökçe Akyıldız ile Çocuk Yogası (Modül 1 - 40 Saat) CANLI YAYIN

 
1. Modül. (40 saat)

Bu program, öğretmenlere, yoga uzmanlarına, ebeveynlere, çocuklarla çalışmak isteyen ve içindeki çocuğu keşfetme yolunda bir adım atmak isteyen herkese açıktır.

İçinde bulunduğumuz koşullar gereğince içerikler online programa uygun olacak şekilde derlendi, güncellendi!

Buluşmalar Zoom üzerinden online yapılacaktır.

Eğitim materyalleri PDF olarak mail yoluyla gönderilecek ve aynı zamanda program video ve slayt gibi görsellerle desteklenecektir.

İlk modülü 40 Saatlik, ikinci modülü ise 55 saatlik bu program, çocuklarla ilişki kurabilen, hikaye ve eğitici oyunlarla çocuklara yoga pozlarını doğru ve etkin şekilde anlatma becerisine sahip Uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Hem teorik hem de uygulamalı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Programda yer alacak içerik başlıkları aşağıdaki gibidir:

Çocuk yogası nedir ve yetişkin yogası ile arasındaki farklar nelerdir
Herhangi bir rekabet ortamının olmadığı seanslarda, yoga pozlarını çocuklara doğru biçimde aktarmak ve onları yogayla tanıştırmak
Yoga pozlarını, hikayeler ve eğitici oyunlar aracılığıyla çocuklara öğretmek
Çocuk yogası seans planı hazırlamak
Çocuklarda odaklanma ve dikkat süresini geliştirebilmek adına yapılacak egzersizler ve nefes çalışmaları
Çocuk yogası seanslarındaki zihinsel, bedensel, psikolojik hedefler ve kazanımlar nelerdir?
Okul yaşamına destek olarak yogayı nasıl kullanabiliriz?
Sınıf İdaresi
Felsefe ve etik kurallar
Nefes egzersizleri
Gevşeme teknikleri
Çocukluk dönemi fizyolojisi ve anatomi
Program ile ilgili önemli koşullar:

200 Saatlik YA Onaylı herhangi bir Temel Yoga Uzmanlık Programı'ndan mezun olmamış katılımcılar, çocuklarla rahatça herhangi bir kurum ya da okulda çalışabilecekleri katılım sertifikası alırlar; 200 Saatlik YA Onaylı herhangi bir Temel Yoga Uzmanlık Programı'ndan mezun olmuş iseniz 40 Saat YA onaylı (YACEP) sertifikası alabilirler.
Uzmanlık Programına tam katılım sağlandığında, ödevler ve stajlar tamamlandığında katılımcı sertifikayı alabilir.
Bu modül tek başına bir modül halinde alınabilir. Ancak 95 Saat Çocuk Yoga Alliance Sertifikasını alabilmek için 2. Modülü de tamamlamak gereklidir.
Kimler Katılabilir?

Yoga Uzmanları, Anneler, Çocuk Gelişimi Öğrencileri Ve Mezunları, Sınıf Öğretmenleri, Çocuk ve Ergen Psikolog ve Psikiyatristleri, Beden Eğitim Öğretmenleri, İçindeki Çocukla buluşmak isteyen her katılımcıya açıktır.

Uzmanlık Programının Ön koşulu:

Katılımcının minimum 3 Aylık (Minimum 5-10 Seans Başlangıç seviyesi) yoga deneyimi olması gerekmektedir.
Bu koşul Uzmanlık Programı sürecinde ya da sonrasında da bir ay içinde tamamlanabilir.
1. Modül tarihleri:

16-17 Ekim Cumartesi-Pazar 11:00-17:00

23-24 Ekim Cumartesi-Pazar 11:00-17:00

Bade Gül Kılınç ile Yoga Öğretmenin İncelikleri (10 Saat ) Stüdyo

Bade Gül Kılınç ile Yoga Öğretmenin İncelikleri – Kendini İfade Etmede ve Yoga Hocalığında Ustalaşma (10 Saat ) Stüdyo + Canlı Yayın + Yeniden İzle

3-4 Eylül 2022

Saatler: Cumartesi - Pazar 13.00-18.00

Fiyat;

Stüdyo: 1300 TL

Canlı Yayın: 1050 TL

Yoga dersi vermenin incelikleri ve seansı sunmakta ve kendinizi-pratiğinizi-birikimlerinizi ustaca paylaşma üzerine çalışacağımız bu kursun ana niyeti sizlerle şunları paylaşmak:

Kendi otantikliğini keşfederek ve bu özgünlüğü besleyerek cesurca ve doğal bir biçimde kendinizi-deneyimlerinizi paylaşmak. Yoga dersi verme ve yoga dersi verirken Yoga pratiğinde olma, kendin olma ve katılımcılarla iletişim kurarak etkili-ustalıklı ders verme teknikleri. Hocalığınızı bütünsel olarak geliştirme yolları.

Neler çalışacağız:

Spiritüel öğretiyi ayakları yere basar biçimde ve fiziksellikle birleştirerek, insanları sıkmadan ve onları uyanık tutacak biçimde paylaşmak ve tüm seansa mantıklı ve bütünlük içinde yedirmek.
Zihinsel duygusal ve fiziksel alanınla temas kurarak bu temastan özgüvenli , güçlü ve katılımcılara katkı sunarak ders verme üzerine değişik pratikler ve çalışmalar
Ses, kelime seçimleri, dil, beden dili kullanımı
İyi bir yoga hocası nasıl olunur?
Nereden beslenmeli iyi bir yoga uzman olmak için?
Bu kursta öğrendiklerinizle ve deneyimlediklerinizle, ustalıklı ve incelikli yoga dersi verme konusunda daha donanımlı, güvenli hissedebileceksiniz. Keyif alarak ders verme ve kendini keşfetme alanlarında rahatlıkla hayatınıza katabileceğiniz yolları-pratikleri-teknikleri öğrenerek hem günlük hayatın, ilişkilerin hem de yoga hocalığı alanlarında derinleşip gelişebileceksiniz.

Bu uzmanlaşma programı, 200 saatlik temel yoga uzmanlık programını tamamlayan yoga uzmanlarına yöneliktir.

CY 300 - Saat İleri Seviye Yoga Yolu Programı’na dahildir. Yoga bilgisini ve pratiğini geliştirmek isteyen öğrencilere de açıktır.

 

Bade Gül Kılınç ile Yoga Öğretmenin İncelikleri (10 Saat ) ONLINE

Bade Gül Kılınç ile Yoga Öğretmenin İncelikleri – Kendini İfade Etmede ve Yoga Hocalığında Ustalaşma (10 Saat ) Stüdyo + Canlı Yayın + Yeniden İzle

3-4 Eylül 2022

Saatler: Cumartesi - Pazar 13.00-18.00

Fiyat;

Stüdyo: 1300 TL

Canlı Yayın: 1050 TL

Yoga dersi vermenin incelikleri ve seansı sunmakta ve kendinizi-pratiğinizi-birikimlerinizi ustaca paylaşma üzerine çalışacağımız bu kursun ana niyeti sizlerle şunları paylaşmak:

Kendi otantikliğini keşfederek ve bu özgünlüğü besleyerek cesurca ve doğal bir biçimde kendinizi-deneyimlerinizi paylaşmak. Yoga dersi verme ve yoga dersi verirken Yoga pratiğinde olma, kendin olma ve katılımcılarla iletişim kurarak etkili-ustalıklı ders verme teknikleri. Hocalığınızı bütünsel olarak geliştirme yolları.

Neler çalışacağız:

Spiritüel öğretiyi ayakları yere basar biçimde ve fiziksellikle birleştirerek, insanları sıkmadan ve onları uyanık tutacak biçimde paylaşmak ve tüm seansa mantıklı ve bütünlük içinde yedirmek.
Zihinsel duygusal ve fiziksel alanınla temas kurarak bu temastan özgüvenli , güçlü ve katılımcılara katkı sunarak ders verme üzerine değişik pratikler ve çalışmalar
Ses, kelime seçimleri, dil, beden dili kullanımı
İyi bir yoga hocası nasıl olunur?
Nereden beslenmeli iyi bir yoga uzman olmak için?
Bu kursta öğrendiklerinizle ve deneyimlediklerinizle, ustalıklı ve incelikli yoga dersi verme konusunda daha donanımlı, güvenli hissedebileceksiniz. Keyif alarak ders verme ve kendini keşfetme alanlarında rahatlıkla hayatınıza katabileceğiniz yolları-pratikleri-teknikleri öğrenerek hem günlük hayatın, ilişkilerin hem de yoga hocalığı alanlarında derinleşip gelişebileceksiniz.

Bu uzmanlaşma programı, 200 saatlik temel yoga uzmanlık programını tamamlayan yoga uzmanlarına yöneliktir.

CY 300 - Saat İleri Seviye Yoga Yolu Programı’na dahildir. Yoga bilgisini ve pratiğini geliştirmek isteyen öğrencilere de açıktır.

Fırat Tosun Bölüm 1 : Temel Seviye Pozlar ve Partnerli Çalışmalar : 7-9 Ekim 2022 ( ONLINE)

Fırat Tosun ile Ellerle Yönlendirme ( Stüdyo + Canlı Yayın)

Bölüm 1 : Temel Seviye Pozlar ve Partnerli Çalışmalar : 7-9 Ekim 2022

Bölüm 2 : İleri Seviye Pozlar, Partnerli El Dengeleri : 14-16 Ekim 2022

Saatler : Cuma: 18.30 - 21.30, Cmt.-Pazar: 13.00-18.30

Stüdyo 4.350 (Erken Ödeme 3.500 TL)

Online 3.625 (Erken Ödeme 2.900 TL)

Erken ödeme indirimi 7 Eylül'de sona erecektir.

Yoga dersi vermenin inceliklerinden birisi ders sırasında öğrencileri poz içerisinde doğru dokunuşlara yönlendirebilmektir. Bu programda, asanaların bedenin ihtiyacına uygun, net ve etkili bir şekilde derinleştirilmesi için fiziksel yönlendirmelerin nasıl uygulanacağı öğretilmektedir. Fiziksel düzeltmelerin incelikleri, aynı zamanda partner desteği gerektiren asanaların nasıl güvenli ve doğru bir şekilde çalıştırılabileceği üzerine teorik ve uygulamalı bilgiler sunulacaktır.

Hocalığınızı geliştirerek bir üst seviyeye çıkartacak bu programda farklı poz grupları ile örnek çalışmalar yapılacaktır.

Cihangir Yoga 300 Saat İleri Seviye Uzmanlaşma Programının parçasıdır. Hocalığını ve pratiğini geliştirmek isteyen tüm öğrencilere açık olmakla birlikte başlangıç seviyesi öğrencilerine uygun değildir.

Tek modül ya da 2 modüle birden katılabilirsiniz.

Bu programda, asanaları uygulayıcının ihtiyacına yönelik farkındalık kazandırmak ve/ veya derinleştirmek için kullanılan ellerle yönlendirme tekniklerini öğreneceksiniz. Ayrıca güvenli ve etkili ellerle yönlendirme tekniklerini partner desteği gerektiren çalışmalara nasıl uygulayacağınız üzerine teorik ve uygulamalı olarak çalışma fırsatı bulacaksınız.

Çalışılacak asanalardan bazıları :

İlk bölüm; Temel Seviye

Surya namaskar serisi

Yüksek hamle, 2. savaşçı,3. savaşçı parsvakonasana, trikonasana, ardha chandrasana

Half bind, badhha parsvakonasana - trikonasana (tam bind kemerli )

Uttanasana

Adho mukha svanasana

Chaturanga-plank

Eka pada rajakapotasana prep

Arda hanuman - hanuman

Yunus pozu

Şirşasana prep

Bakasana

Twisted thigh stretch

Danurasana , urdhva danurasana

Seated forward folds and hip openers; janu şirşanasana , badakonasana , gomukhasana upaviştakonasana, parshva upaviştakonasana, paschimottanasana

Supta uttittha hasta padangustasana (kemerli ) serisi

Çevirilmeler; Marichi' pose ,supine twist, supta matsyendrasana

Partnerli Çalışmalar;

Plank

Bakasana

şirşasana ve bacak versiyonları

şirşasana 2 ve baksana geçiş

Pinchamayurasana

Handstand ve versiyonları ( tek bacak, tucked , straddle )

Arkaya eğilmelerde tik tok

İkinci bölüm; ileri seviye

Surya namaskar tam formu ile ( arkaya eğilme, chaturanga handstand )

Ayaktaki pozlar ;

Savaşçı 1, parivrtta parshvakonasana, ardha chandra chapasana, parivrtta ardha chandra chapasana, Badhha parsvhakonasana, parshavakonasana ( tam bind kemersiz )

Adho mukha svanasana versiyonları

Eka pada raja kapotasana serisi

Hanumanda arka bacak, bhekasana vb

Kalça açılar , one eğilmeler ve çevirilmeler; parivrrta janu şirşanasana, bharadvaja's,

Parivrrta upaviştakonasana, parivrtta paschimottanasana , ardha mastyndrasana,

Partnerli

El dengeleri

Şirşasana 2 - eka pada bakasana , galavasana , handstand

Handstand, tek el handstand, handstand L sıçrayış, L press,

Ters duruşlarda arkaya eğilmeler

Fırat Tosun Bölüm 1 : Temel Seviye Pozlar ve Partnerli Çalışmalar : 7-9 Ekim 2022 ( Stüdyo)

Fırat Tosun ile Ellerle Yönlendirme ( Stüdyo + Canlı Yayın)
Bölüm 1 : Temel Seviye Pozlar ve Partnerli Çalışmalar : 7-9 Ekim 2022

Bölüm 2 : İleri Seviye Pozlar, Partnerli El Dengeleri : 14-16 Ekim 2022

Saatler : Cuma: 18.30 - 21.30, Cmt.-Pazar: 13.00-18.30

Stüdyo 4.350 (Erken Ödeme 3.500 TL)

Online 3.625 (Erken Ödeme 2.900 TL)

Erken ödeme indirimi 7 Eylül'de sona erecektir.

Yoga dersi vermenin inceliklerinden birisi ders sırasında öğrencileri poz içerisinde doğru dokunuşlara yönlendirebilmektir. Bu programda, asanaların bedenin ihtiyacına uygun, net ve etkili bir şekilde derinleştirilmesi için fiziksel yönlendirmelerin nasıl uygulanacağı öğretilmektedir. Fiziksel düzeltmelerin incelikleri, aynı zamanda partner desteği gerektiren asanaların nasıl güvenli ve doğru bir şekilde çalıştırılabileceği üzerine teorik ve uygulamalı bilgiler sunulacaktır.

Hocalığınızı geliştirerek bir üst seviyeye çıkartacak bu programda farklı poz grupları ile örnek çalışmalar yapılacaktır.

Cihangir Yoga 300 Saat İleri Seviye Uzmanlaşma Programının parçasıdır. Hocalığını ve pratiğini geliştirmek isteyen tüm öğrencilere açık olmakla birlikte başlangıç seviyesi öğrencilerine uygun değildir.

Tek modül ya da 2 modüle birden katılabilirsiniz.

Bu programda, asanaları uygulayıcının ihtiyacına yönelik farkındalık kazandırmak ve/ veya derinleştirmek için kullanılan ellerle yönlendirme tekniklerini öğreneceksiniz. Ayrıca güvenli ve etkili ellerle yönlendirme tekniklerini partner desteği gerektiren çalışmalara nasıl uygulayacağınız üzerine teorik ve uygulamalı olarak çalışma fırsatı bulacaksınız.

Çalışılacak asanalardan bazıları :

İlk bölüm; Temel Seviye

Surya namaskar serisi

Yüksek hamle, 2. savaşçı,3. savaşçı parsvakonasana, trikonasana, ardha chandrasana

Half bind, badhha parsvakonasana - trikonasana (tam bind kemerli )

Uttanasana

Adho mukha svanasana

Chaturanga-plank

Eka pada rajakapotasana prep

Arda hanuman - hanuman

Yunus pozu

Şirşasana prep

Bakasana

Twisted thigh stretch

Danurasana , urdhva danurasana

Seated forward folds and hip openers; janu şirşanasana , badakonasana , gomukhasana upaviştakonasana, parshva upaviştakonasana, paschimottanasana

Supta uttittha hasta padangustasana (kemerli ) serisi

Çevirilmeler; Marichi' pose ,supine twist, supta matsyendrasana

Partnerli Çalışmalar;

Plank

Bakasana

şirşasana ve bacak versiyonları

şirşasana 2 ve baksana geçiş

Pinchamayurasana

Handstand ve versiyonları ( tek bacak, tucked , straddle )

Arkaya eğilmelerde tik tok

İkinci bölüm; ileri seviye

Surya namaskar tam formu ile ( arkaya eğilme, chaturanga handstand )

Ayaktaki pozlar ;

Savaşçı 1, parivrtta parshvakonasana, ardha chandra chapasana, parivrtta ardha chandra chapasana, Badhha parsvhakonasana, parshavakonasana ( tam bind kemersiz )

Adho mukha svanasana versiyonları

Eka pada raja kapotasana serisi

Hanumanda arka bacak, bhekasana vb

Kalça açılar , one eğilmeler ve çevirilmeler; parivrrta janu şirşanasana, bharadvaja's,

Parivrrta upaviştakonasana, parivrtta paschimottanasana , ardha mastyndrasana,

Partnerli

El dengeleri

Şirşasana 2 - eka pada bakasana , galavasana , handstand

Handstand, tek el handstand, handstand L sıçrayış, L press,

Ters duruşlarda arkaya eğilmeler

Fırat Tosun Bölüm 2 : İleri Seviye Pozlar, Partnerli El Dengeleri : 14-16 Ekim 2022 ( Stüdyo)

Fırat Tosun ile Ellerle Yönlendirme ( Stüdyo + Canlı Yayın)
Bölüm 1 : Temel Seviye Pozlar ve Partnerli Çalışmalar : 7-9 Ekim 2022
Bölüm 2 : İleri Seviye Pozlar, Partnerli El Dengeleri : 14-16 Ekim 2022

Saatler : Cuma: 18.30 - 21.30, Cmt.-Pazar: 13.00-18.30

Stüdyo 4.350 (Erken Ödeme 3.500 TL)

Online 3.625 (Erken Ödeme 2.900 TL)

Erken ödeme indirimi 7 Eylül'de sona erecektir.

Yoga dersi vermenin inceliklerinden birisi ders sırasında öğrencileri poz içerisinde doğru dokunuşlara yönlendirebilmektir. Bu programda, asanaların bedenin ihtiyacına uygun, net ve etkili bir şekilde derinleştirilmesi için fiziksel yönlendirmelerin nasıl uygulanacağı öğretilmektedir. Fiziksel düzeltmelerin incelikleri, aynı zamanda partner desteği gerektiren asanaların nasıl güvenli ve doğru bir şekilde çalıştırılabileceği üzerine teorik ve uygulamalı bilgiler sunulacaktır.

Hocalığınızı geliştirerek bir üst seviyeye çıkartacak bu programda farklı poz grupları ile örnek çalışmalar yapılacaktır.

Cihangir Yoga 300 Saat İleri Seviye Uzmanlaşma Programının parçasıdır. Hocalığını ve pratiğini geliştirmek isteyen tüm öğrencilere açık olmakla birlikte başlangıç seviyesi öğrencilerine uygun değildir.

Tek modül ya da 2 modüle birden katılabilirsiniz.

Bu programda, asanaları uygulayıcının ihtiyacına yönelik farkındalık kazandırmak ve/ veya derinleştirmek için kullanılan ellerle yönlendirme tekniklerini öğreneceksiniz. Ayrıca güvenli ve etkili ellerle yönlendirme tekniklerini partner desteği gerektiren çalışmalara nasıl uygulayacağınız üzerine teorik ve uygulamalı olarak çalışma fırsatı bulacaksınız.

Çalışılacak asanalardan bazıları :

İlk bölüm; Temel Seviye

Surya namaskar serisi

Yüksek hamle, 2. savaşçı,3. savaşçı parsvakonasana, trikonasana, ardha chandrasana

Half bind, badhha parsvakonasana - trikonasana (tam bind kemerli )

Uttanasana

Adho mukha svanasana

Chaturanga-plank

Eka pada rajakapotasana prep

Arda hanuman - hanuman

Yunus pozu

Şirşasana prep

Bakasana

Twisted thigh stretch

Danurasana , urdhva danurasana

Seated forward folds and hip openers; janu şirşanasana , badakonasana , gomukhasana upaviştakonasana, parshva upaviştakonasana, paschimottanasana

Supta uttittha hasta padangustasana (kemerli ) serisi

Çevirilmeler; Marichi' pose ,supine twist, supta matsyendrasana

Partnerli Çalışmalar;

Plank

Bakasana

şirşasana ve bacak versiyonları

şirşasana 2 ve baksana geçiş

Pinchamayurasana

Handstand ve versiyonları ( tek bacak, tucked , straddle )

Arkaya eğilmelerde tik tok

İkinci bölüm; ileri seviye

Surya namaskar tam formu ile ( arkaya eğilme, chaturanga handstand )

Ayaktaki pozlar ;

Savaşçı 1, parivrtta parshvakonasana, ardha chandra chapasana, parivrtta ardha chandra chapasana, Badhha parsvhakonasana, parshavakonasana ( tam bind kemersiz )

Adho mukha svanasana versiyonları

Eka pada raja kapotasana serisi

Hanumanda arka bacak, bhekasana vb

Kalça açılar , one eğilmeler ve çevirilmeler; parivrrta janu şirşanasana, bharadvaja's,

Parivrrta upaviştakonasana, parivrtta paschimottanasana , ardha mastyndrasana,

Partnerli

El dengeleri

Şirşasana 2 - eka pada bakasana , galavasana , handstand

Handstand, tek el handstand, handstand L sıçrayış, L press,

Ters duruşlarda arkaya eğilmeler

Fırat Tosun Bölüm 2 : İleri Seviye Pozlar, Partnerli El Dengeleri : 14-16 Ekim 2022 (ONLINE)

Fırat Tosun ile Ellerle Yönlendirme ( Stüdyo + Canlı Yayın)

Bölüm 1 : Temel Seviye Pozlar ve Partnerli Çalışmalar : 7-9 Ekim 2022

Bölüm 2 : İleri Seviye Pozlar, Partnerli El Dengeleri : 14-16 Ekim 2022

Saatler : Cuma: 18.30 - 21.30, Cmt.-Pazar: 13.00-18.30

Stüdyo 4.350 (Erken Ödeme 3.500 TL)

Online 3.625 (Erken Ödeme 2.900 TL)

Erken ödeme indirimi 7 Eylül'de sona erecektir.

Yoga dersi vermenin inceliklerinden birisi ders sırasında öğrencileri poz içerisinde doğru dokunuşlara yönlendirebilmektir. Bu programda, asanaların bedenin ihtiyacına uygun, net ve etkili bir şekilde derinleştirilmesi için fiziksel yönlendirmelerin nasıl uygulanacağı öğretilmektedir. Fiziksel düzeltmelerin incelikleri, aynı zamanda partner desteği gerektiren asanaların nasıl güvenli ve doğru bir şekilde çalıştırılabileceği üzerine teorik ve uygulamalı bilgiler sunulacaktır.

Hocalığınızı geliştirerek bir üst seviyeye çıkartacak bu programda farklı poz grupları ile örnek çalışmalar yapılacaktır.

Cihangir Yoga 300 Saat İleri Seviye Uzmanlaşma Programının parçasıdır. Hocalığını ve pratiğini geliştirmek isteyen tüm öğrencilere açık olmakla birlikte başlangıç seviyesi öğrencilerine uygun değildir.

Tek modül ya da 2 modüle birden katılabilirsiniz.

Bu programda, asanaları uygulayıcının ihtiyacına yönelik farkındalık kazandırmak ve/ veya derinleştirmek için kullanılan ellerle yönlendirme tekniklerini öğreneceksiniz. Ayrıca güvenli ve etkili ellerle yönlendirme tekniklerini partner desteği gerektiren çalışmalara nasıl uygulayacağınız üzerine teorik ve uygulamalı olarak çalışma fırsatı bulacaksınız.

Çalışılacak asanalardan bazıları :

İlk bölüm; Temel Seviye

Surya namaskar serisi

Yüksek hamle, 2. savaşçı,3. savaşçı parsvakonasana, trikonasana, ardha chandrasana

Half bind, badhha parsvakonasana - trikonasana (tam bind kemerli )

Uttanasana

Adho mukha svanasana

Chaturanga-plank

Eka pada rajakapotasana prep

Arda hanuman - hanuman

Yunus pozu

Şirşasana prep

Bakasana

Twisted thigh stretch

Danurasana , urdhva danurasana

Seated forward folds and hip openers; janu şirşanasana , badakonasana , gomukhasana upaviştakonasana, parshva upaviştakonasana, paschimottanasana

Supta uttittha hasta padangustasana (kemerli ) serisi

Çevirilmeler; Marichi' pose ,supine twist, supta matsyendrasana

Partnerli Çalışmalar;

Plank

Bakasana

şirşasana ve bacak versiyonları

şirşasana 2 ve baksana geçiş

Pinchamayurasana

Handstand ve versiyonları ( tek bacak, tucked , straddle )

Arkaya eğilmelerde tik tok

İkinci bölüm; ileri seviye

Surya namaskar tam formu ile ( arkaya eğilme, chaturanga handstand )

Ayaktaki pozlar ;

Savaşçı 1, parivrtta parshvakonasana, ardha chandra chapasana, parivrtta ardha chandra chapasana, Badhha parsvhakonasana, parshavakonasana ( tam bind kemersiz )

Adho mukha svanasana versiyonları

Eka pada raja kapotasana serisi

Hanumanda arka bacak, bhekasana vb

Kalça açılar , one eğilmeler ve çevirilmeler; parivrrta janu şirşanasana, bharadvaja's,

Parivrrta upaviştakonasana, parivrtta paschimottanasana , ardha mastyndrasana,

Partnerli

El dengeleri

Şirşasana 2 - eka pada bakasana , galavasana , handstand

Handstand, tek el handstand, handstand L sıçrayış, L press,

Ters duruşlarda arkaya eğilmeler

Bade Gül Kılınç ile Nefes ve Meditasyon (20 Saat )_Online

 

5-11 Kasım 2022
Saatler : 5-6 Kasım Cumartesi Pazar 13.00-18.00 Stüdyo+ Canlı Yayın
7-11 Kasım Pazartesi-Cuma Meditasyon Seansları 7.00-8.30 , Sadece Canlı Yayın

Fiyat

Stüdyo : 3250 TL
Canlı Yayın : 2600 TL

Bade Gül Kılınç ile Nefes Ve Meditasyon Uzmanlaşma programımız, Yoga’nın kalbine; Nefes ve Meditasyon’a odaklanıyor. Bu program, 200 Saat Temel Uzmanlaşma Programını tamamlamış öğrencilerin, Nefes ve Meditasyonu hem kendi pratiğinde güçlendirmeleri hem de derslerine katabilmeleri için tasarlandı.

Cy 300 saat İleri Seviye Yoga Yolu Programının parçasıdır. Pratiğini derinleştirmek isteyen öğrencilere de açıktır.

Meditasyon Aşkına

Yoga Sutralar, Koşalar, Tattvalar rehberliğinde meditasyona daha derin, bilinçli bir yerden temas edeceksiniz. Bu gelenekler rehberliğinde meditasyona, hem aşamalarından dolayı ‘süreç-araç’ hem de işaret edilen 'nihai oluş' dan dolayı ‘sonuç-işaret edilenin kendisi’ olarak yaklaşılacaktır.

Eğitim İçeriği

Meditasyon aşkına, aşkıyla buluşmak üzere.

'Hayat boyu sürecek bu serüvene atılmanızı sağlayacak cesaret ve azminizin önünde saygıyla eğiliyorum. Gündelik hayatlarımızda hepimiz birbirimiz için ve dünya için mümkün olan en iyi şeyleri andan ana ve nefesten nefese somutlaştırıyor ve yansıtıyoruz. Her nefesle, mümkün olanı daha tutarlı, daha parlak, daha şefkatli ve zaten hepimizin burnunun dibinde ve içinde olanı davet ediyoruz; mümkün olanı basitçe, aklıselim ve mutlulukla gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Umarım gerçek doğamızın tohumlarını büyütmeye, çiçek açmasını sağlamaya çalışırken- yakın ve uzak, bilinen ve bilinmeyen tüm varlıkların hatırı için-hayatımızı, işimizi ve dünyamızı andan ana, günden güne daha iyiye doğru ilerletmekten hiç vazgeçmez ve kendimizi içimizdeki en derin ve en iyi olana tekrar ve tekrar ve tekrar adamaya devam ederiz.'
-JON KABAT-ZİN/ NEREDEYSEN ORADA OL

Bade Gül Kılınç ile Nefes ve Meditasyon (20 Saat )_Stüdyo

Bade Gül Kılınç ile CY Nefes ve Meditasyon (20 Saat ) Stüdyo + Canlı Yayın

5-11 Kasım 2022
Saatler : 5-6 Kasım Cumartesi Pazar 13.00-18.00 Stüdyo+ Canlı Yayın
7-11 Kasım Pazartesi-Cuma Meditasyon Seansları 7.00-8.30 , Sadece Canlı Yayın

Fiyat

Stüdyo : 3250 TL
Canlı Yayın : 2600 TL

Bade Gül Kılınç ile Nefes Ve Meditasyon Uzmanlaşma programımız, Yoga’nın kalbine; Nefes ve Meditasyon’a odaklanıyor. Bu program, 200 Saat Temel Uzmanlaşma Programını tamamlamış öğrencilerin, Nefes ve Meditasyonu hem kendi pratiğinde güçlendirmeleri hem de derslerine katabilmeleri için tasarlandı.

Cy 300 saat İleri Seviye Yoga Yolu Programının parçasıdır. Pratiğini derinleştirmek isteyen öğrencilere de açıktır.

Meditasyon Aşkına

Yoga Sutralar, Koşalar, Tattvalar rehberliğinde meditasyona daha derin, bilinçli bir yerden temas edeceksiniz. Bu gelenekler rehberliğinde meditasyona, hem aşamalarından dolayı ‘süreç-araç’ hem de işaret edilen 'nihai oluş' dan dolayı ‘sonuç-işaret edilenin kendisi’ olarak yaklaşılacaktır.

Eğitim İçeriği

Meditasyon aşkına, aşkıyla buluşmak üzere.

'Hayat boyu sürecek bu serüvene atılmanızı sağlayacak cesaret ve azminizin önünde saygıyla eğiliyorum. Gündelik hayatlarımızda hepimiz birbirimiz için ve dünya için mümkün olan en iyi şeyleri andan ana ve nefesten nefese somutlaştırıyor ve yansıtıyoruz. Her nefesle, mümkün olanı daha tutarlı, daha parlak, daha şefkatli ve zaten hepimizin burnunun dibinde ve içinde olanı davet ediyoruz; mümkün olanı basitçe, aklıselim ve mutlulukla gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Umarım gerçek doğamızın tohumlarını büyütmeye, çiçek açmasını sağlamaya çalışırken- yakın ve uzak, bilinen ve bilinmeyen tüm varlıkların hatırı için-hayatımızı, işimizi ve dünyamızı andan ana, günden güne daha iyiye doğru ilerletmekten hiç vazgeçmez ve kendimizi içimizdeki en derin ve en iyi olana tekrar ve tekrar ve tekrar adamaya devam ederiz.'
-JON KABAT-ZİN/ NEREDEYSEN ORADA OL

Şaylan Yılmaz ile Hamile Yogası Uzmanlaşma Programı (85 Saat)_ONLINE

Şaylan Yılmaz ile Hamile Yogası Uzmanlaşma Programı , CANLI YAYIN

25-27 Kasım
9-11 Aralık
16-18 Aralık

Saatler:

Cuma 19.00-22.00

Cumartesi - Pazar 9.30-18.30

Fiyat 4500 TL

Türkiye’nin hamile yogası alanında en güvenilen uzmanlarından Şaylan Yılmaz ile Online Hamile Yogası Uzmanlaşma Programımız Kasım'da başlıyor!

Bu program, kendi duygu ve düşüncelerinin farkında, anne adayı ile empatik bir yaklaşım geliştirebilen, kadın bedenini yakından tanıyan ve döngülerine hakim uzmanlar yetiştirmek için tasarlanmıştır. Asana pratiğinin ötesinde kadın doğası ile ilgili bütünsel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar.

Hamilelik sürecine ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen herkes katılabilir.

Buluşmalar Cihangir Yoga hesabından Zoom üzerinden Canlı Yayın olarak yapılacaktır.

Eğitim materyalleri PDF ve video formatında mail olarak paylaşılacaktır.

Eğitimin Toplam Süresi: 85 Saat

1-Teori: 60 saat Şaylan Yılmaz ile eğitim buluşmaları

2-Pratik:25 saat (10 ders gözlem+ 10 ders verme + ödevler + formlar + ses kayıtları + okumalar)

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

1) GEBELİK ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ :

Hamilelik nasıl bir süreçtir? Bedende nasıl değişiklikler yaşanır?

2) DOĞUM ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ: Doğum nasıl olur? Beden buna nasıl uyum sağlar? Bedeni bu geçişe hazırlamak için yoga nasıl yardımcı olabilir?

2) ASANALAR:Hamilelikte hangi yoga pozları uygulanmalıdır? Pozları yaparken hangi detaylara dikkat edilmelidir? Hangi poz neye iyi gelir? Pozları yaparken hangi detaylara dikkat edilmeli? Sık yapılan yanlışlar nelerdir?Hangi poz neye iyi gelir? Pozları yaparken hangi detaylara dikkat edilmeli? Sık yapılan yanlışlar nelerdir?Hangi poz neye iyi gelir? Pozları yaparken hangi detaylara dikkat edilmeli? Sık yapılan yanlışlar nelerdir?

3) NEFES TEKNİKLERİ: Hamilelikte hangi nefes çalışmaları yapılabilir ve bunları nasıl öğretebilirsiniz? Hangileri asla yapılamaz?Hamilelikte hangi nefes çalışmaları yapılabilir ve bunları nasıl öğretebilirsiniz? Hangileri asla yapılamaz?

4) KONSANTRASYON VE MEDİTASYON TEKNİKLERİ: Hamilelikte uygulanan meditasyonun amacı nedir? Ne tip meditasyonlar uygulanabilir?

5) HAMİLE YOGASI DERSİ VERİRKEN DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR: destek malzemeleri nasıl kullanılmalıdır?

6) MANTRA, MUDRA, NADA KULLANIMI :Ses ile derinleşme nasıl sağlanır?

Hamilelikte uygulanan meditasyonun amacı nedir? Ne tip meditasyonlar uygulanabilir?7)DERS AKIŞI OLUŞTURMAK: Öğreneceğiniz tekniklerle bir dersi nasıl kurgulayabilirsiniz? Ders içeriğinde Ritüel yaratma.

8) EĞİTMEN TAVRI: Sizin doğumla ilgili inançlarınız, düşünceleriniz, korkularınız neler? Bunları nasıl tanıyabilirsiniz? Kendi yorumunuzu katmadan anneye nasıl destek olabilirsiniz?

9) DOĞUM İLE İLGİLİ DVD PAYLAŞIMLARI: Doğumun büyüsüne dair ilham verici ve eğitici film gösterimleri

Bu program Yoga Alliance onaylıdır.