Carlos Pomeda

Bir eğitmen olarak Carlos, sahip olduğu geniş bilgi dağarcığı ve bunu karşı tarafa anlaşılır bir biçimde iletmesiyle tanınır.

Uzman Hakkında