Cihangir Yoga Websitesi Kullanım Koşulları

Burada yer alan “KULLANIM KOŞULLARI” www.cihangiryoga.com isimli internet sitesine ve bu “SİTE” kapsamındaki bilgi ve içeriklerin tümüne uygulanır.

SİTE’yi kullanmadan önce işbu KULLANIM KOŞULLARINI ve GÜVENLİK VE GİZLİLİK POLİTİKASI hükümlerini lütfen dikkatlice okuyunuz. SİTEYE girerek ve SİTEYİ kullanmaya devam ederek, söz konusu koşul ve hükümler hakkında bilgilendirilmiş ve bu koşul ve hükümleri kabul etmiş olduğunuz kabul edilecektir. Bu koşul ve hükümleri kabul etmemeniz halinde, lütfen SİTEMİZİ kullanmaktan imtina ediniz.

Burada kullanılan aşağıdaki tanımlar karşılarında yer alan anlamları ifade eder:

“GÜVENLİK VE GİZLİLİK”: SİTENİN güvenliği ve gizliliğine ilişkin düzenlemeleri içeren ve burada tanımlanan şekli ile SİTE içerisinde yayınlanan hükümlerdir.

“KULLANICI”: KULLANIM KOŞULLARI ile GÜVENLİK VE GİZLİLİK POLİTİKASI hükümlerini okumak ve kabul etmek sureti ile SİTE’ye giriş yapan ve bu koşul ve hükümler kapsamında SİTE’den yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir.

“SİTE”: www.cihangiryoga.com internet sitesi ve alan adıdır.

“Cihangir Yoga” : Cihangir Yoga Hizmetleri ve Ürünleri Yayımcılık Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Gerçek kişi KULLANICI bu SİTE’ye giriş yapmakla birlikte 18 yaşından büyük olduğunu beyan eder.

KULLANICI, SİTE’de yer alan bilgilerinin doğru olduğunu, gerçeğe aykırı beyanları nedeni ile doğrudan kendisinin sorumlu olacağını, gerçek kişi KULLANICI ise SİTE’yi kullanmasında gerek ana sözleşme gerekse diğer meri hükümler gereğince herhangi bir engeli bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Cihangir Yoga, SİTEYİ güncel tutmak için azami çaba sarf etmektedir ancak SİTE’de bulunan bilgilerin her an güncel olacağı hususunda bir garanti vermemektedir. Cihangir Yoga, SİTE’de yer alan bilgileri ve içerikleri önceden bildirim yapmaksızın her zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler, SİTE’de yayım anında yürürlüğe girer.

SİTE’de yer alan bilgiler ve içerikler “olduğu gibi” esasına dayanarak sağlanmaktadır. Cihangir Yoga, KULLANICI, ziyaretçi veya SİTE’de yer alan içerikten haberdar olan herhangi bir gerçek ya da tüzel kişinin SİTE’de yer alan bilgileri yorumlamasına dayanarak yapmış olduğu işlemler nedeniyle doğmuş ve doğabilecek zarara ilişkin hiçbir yükümlülük veya sorumluluğu kabul etmemektedir.

SİTE kullanımına ilişkin tüm sorumluluk size aittir. Bu kapsamda, yalnızca yetkili kişiler tarafından doğru bilgiler girilerek SİTE’nin kullanılmasını tavsiye ederiz.

SİTE’nin kullanımından doğabilecek, kar kaybı da dahil olmak üzere, doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi hiçbir zarara ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

SİTE’nin korunması ile ilgili olarak en iyi güvenlik sistemleri uygulanmasına karşın, kullanım hususunda kesintisiz bir hizmet garantisi vermemekteyiz. Kontrolümüz dışında meydana gelen ya da gelebilecek ve gerekli özeni göstermemize ragmen önleyemediğimiz bağlantı başarısızlıkları, telefon kesintileri, ağa aşırı yüklenilmesi, teknik arızalar, hükümet tedbirleri ve üçüncü kişiler tarafından SİTEYE veya portala yapılacak saldırılar veya SİTE kullanımını engelleyecek diğer eylemler ve bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir mücbir sebepten kaynaklanan geçici kesintiler, arızalar ve diğer olumsuz sonuçların yol açtığı veya açacağı herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacağımızı belirtmek isteriz.

KULLANICI’nın eylem veya ihmalinden kaynaklanarak vuku bulan kayıp ve zararlardan Cihangir Yoga sorumlu tutulamayacaktır.

SİTE’ye, SİTE’nin hizmet sağlayıcısına ve SİTE ile bağlantılı herhangi bir bilgisayar veya veri tabanına izinsiz erişim teşebbüslerinden imtina etmek zorundasınız.

SİTE’ye, sistem öz kaynaklarını kullanılamaz duruma düşürecek veya sistem öz kaynaklarının kullanımını kısıtlayan ya da engelleyen saldırılarda bulunmamalısınız. Bu kuralın tarafınızca ihlali halinde yürürlükte bulunan yasalar çerçevesinde cezayı gerektiren suç işlemiş olacaksınız. Böyle bir ihlalin vuku bulması halinde kanuni yaptırım mercilerine başvuracağımızı ve bu mercilerle sizin kimliğinizi ifşa ederek işbirliği içerisinde çalışacağımızı belirtiriz. Böyle bir ihlal halinde, SİTE’yi kullanma hakkınız derhal sona erecektir.

SİTE veya bağlantılı herhangi bir internet sitesinin kullanımından veya SİTE’de bulunan içeriğin ve materyalin indirilmesinden doğan bilgisayar donanımınızın, bilgisayar programlarınızın, veri ve diğer ilgili materyallerinizin virüs, Truva Atı, solucan, logic bomb ve benzeri diğer zararlı teknolojik materyaller ve unsurlar tarafından etkilenmesi durumunda oluşan kayıp ve zarardan sorumlu bulunmamaktayız.

Virüs, Truva atı, solucan, logic bomb ve benzeri diğer zararlı teknolojik materyalleri ve unsurları SİTE’ye dahil ederek, SİTE’yi kullanılamaz duruma getirmeniz veya SİTE’nin kullanımını kısıtlayan ya da engelleyen eylemlerde bulunmanız sonucunda bize veya üçüncü kişilere verilebilecek her türlü zarar ve kayıptan, kusur derecenize bakılmaksızın, dan doğrudan sorumlu olacağınızı belirtmek isteriz. Lütfen yalnızca orijinal ve güvenli yazılımlar kullanın ve SİTE’ye girmeden önce bilgisayarınızın ve sisteminizin virüs vb. kötü yazılımlardan temizlenmiş olduğuna emin olun.

SİTE’de yer alan tüm fikri ve sınai haklar, içerik bilgiler ve SİTE’de alan materyaller Cihangir Yoga’ın mülkiyetindedir. Bu SİTE’de yer alan içeriğin tamamı verilerin korunması fikri ve sınai haklara ilişkin mevzuat ve uluslararası anlaşmalar ile korunmaktadır. Kullanıcılar hiçbir şekilde burada yer alan bilgi, tasarım ve içeriği izinsiz olarak kopyalayamaz, ticari amaçlar için kullanamaz. Bu sitenin aynısı yada ilk bakışta aynısı olduğunu düşündürecek benzerini yapamaz, üçüncü kişilerle paylaşamaz. Burada yer alan linki başka bir sitede kopyalayamaz, ticari amaçla atıfta bulunamaz. Bu sitenin başka bir alan adında yada internet sitesinde yer alması yada link ile yönlendirilmesi sonucu işlem yapılması hallerinden Cihangir Yoga sorumlu değildir.

Cihangir Yoga olarak, KULLANIM KOŞULLARI’nı herhangi bir zamanda değiştirebiliriz. Sizden KULLANIM KOŞULLARINI zaman zaman kontrol ederek ilgili değişiklikleri kontrol etmeniz beklenmektedir, zira buradaki hükümler sizin açınızdan bağlayıcı nitelikte bulunmaktadır. KULLANIM KOŞULLARI’nda bulunan bazı kurallar SİTE’nin başka bir bölümünde yayınlanmak suretiyle ilga edilmiş olabilir.

KULLANIM KOŞULLARI’nın yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. KULLANIM KOŞULLARI ve SİTE’ye yapılan ziyaret ile ilgili doğabilecek veya bunlarla bağlantılı olan herhangi bir uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Gizlilik politikamız kapsamında sizinle ilgili bilgileri sistemimizde kayıt altında tutacağımızı ve SİTE’yi kullanarak, bu tür bir kayıt tutulmasına izin vermekte olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için lütfen info@cihangiryoga.com elektronik posta adresinden bizimle irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Cihangir Yoga Hizmetleri ve Ürünleri Yayımcılık Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.